Privaatsus

Isikuandmete kogumine ja kasutamine


  • TACGEAR OÜ -l on õigus Tellija igasuguse makseviivituse korral edastada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule töötlemiseks ja avaldamiseks vastavates andmekogudes (näiteks maksehäirete register).

  • TACGEAR OÜ -l on õigus avaldada Tellija isikuandmeid kolmandale isikule, kui see on vajalik Lepingust tulenevate nõuete sissenõudmiseks, s.h. õigusnõustajale ning kohtule TACGEAR OÜ õigused isikule, kellele TACGEAR OÜ on loovutanud Lepingust tulenevad nõuded. Tellijal on igal ajal õigus keelata oma isikuandmete kogumine ning kasutamine, välja arvatud juhul, kui see on vajalik Lepingust tuleneva nõude sissenõudmiseks või Lepingu täitmiseks.

  • TACGEAR OÜ ei vastuta Tellija poolsest tegevusest või tegevusetusest põhjustatud informatsiooni varguste tagajärjel tekkinud kahjude eest ning muude TACGEAR OÜ poolt mitte kontrollitavate seadmete kaudu toimuda võivate informatsiooni varguste ja vargustega põhjustatud kahjude eest. Näiteks paroolide varastamine WIFI andmeside kaudu, Tellija arvutis oleva pahavara (keyloger, trooja), internetiteenuse pakkujate seadmetest toimuvad infolekked, paroolide edasiandmine Tellija poolt teistele isikutele ja muud taolised TACGEAR OÜ -st mitte olenevad põhjused.